วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อควรระวังในการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวังในการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลมากมาย หากรู้จักเลือกใช้จะได้ประโยชน์มาก เช่น ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แต่ข้อควรระวังคือ

1.ข้อมูลบางอย่างที่ได้จากอินเทอร์เน็ตอาจเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้

2.ผู้จัดทำข้อมูลอาจไม่มีความรู้จริง

           ดังนั้นก่อนที่จะนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์  ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลนั้นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่  ผู้จัดทำเป็นใครและมีคุณวุฒิอย่างไร

แหล่งข้อมูลที่ถือว่าน่าเชื่อถือ  ได้แก่

1.แหล่งข้อมูลของทางราชการหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง เช่น มหาวิทยาลัย

2.ข้อมูลของบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านใดก็น่าเชื่อถือสำหรับข้อมูลด้านนั้น

          ท้ายที่สุดผู้ใช้ข้อมูลจะต้องใช้ดุลพินิจของตนเองในการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น