วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

      การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอิสเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ


รูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี2รูปแบบคือ


1.กระดานข้อความ (massege board)
แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ต้องการเผยแพร่ข้อมูลจะพิมพ์ข้อความไปฝากไว้ในกระดานข้อความ

2.การจัดทำเว็บเพ็จ (web page) ฝากไว้ในเว็บไซต์(web site) วิธีนี้ผู้ที่ทราบ URL ของเว็บเพ็จนั้นจะสามารถเข้าอ่านเอกสารที่เผยแพร่ได้โดยตรง หรือหากไม่ทราบ URL แต่สามารถระบุคำสำคัญที่มีอยู่ในเว็บเพ็จนั้น ก็อาจค้นหาผ่านโปรแกรมเรียกค้นข้อมูลได้ จึงเป็นวิธีที่สามารถคาดหวังผลได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น